Veelgestelde vragen

Over project Spookfiles A58

Wat is een spookfile?

Bij een spookfile staat het verkeer stil, zonder dat er werkelijk iets aan de hand lijkt. Of het rijdt met steeds wisselende snelheden, al remmend en optrekkend. Dit gebeurt onder andere doordat weggebruikers onverwachts remmen op drukke wegen. Er ontstaat een kettingreactie van steeds sterker remmend verkeer. De file lost aan de voorkant op, maar groeit aan de achterkant weer aan.

Wat is ITS?

ITS staat voor Intelligente Transport Systemen. Het is een internationaal verzamelbegrip voor de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën in het verkeer. Doelen van ITS zijn om het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken. Het project Spookfiles A58 stoelt volledig op ITS-toepassingen.

Wat is Talking Traffic?

Talking Traffic zijn technieken waarbij voertuigen met elkaar communiceren en zo samenwerken om filevorming te verminderen, de wegcapaciteit te vergroten, het comfort voor de automobilist te verbeteren en de veiligheid te verhogen. Nederland loopt voorop in de ontwikkeling van deze technieken. Bij het project Spookfiles A58 worden de technieken voor het eerst op grote schaal in de praktijk toegepast.

Hoe verhouden Talking Traffic en de zelfrijdende auto zich tot elkaar?

Experts in Europa en Amerika zien het belang van het samenbrengen van de twee benaderingen. Het grote voordeel van Talking Traffic is dat de auto communiceert met zijn omgeving en zo voor het gehele verkeer de meest optimale situatie kiest. Het is al op korte termijn beschikbaar en kan toegepast worden in bestaande auto’s. De invoering van het systeem kan daardoor geleidelijk aan plaatsvinden.

Wat is het project Spookfiles A58?

In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop in de ontwikkeling van Talking Traffic-technieken, waarbij voertuigen met elkaar communiceren en zo samenwerken om filevorming te verminderen, de wegcapaciteit te vergroten, het comfort voor de automobilist te verbeteren en de veiligheid te verhogen. Bij het project Spookfiles A58 worden de technieken voor het eerst op grote schaal in de praktijk gebruikt. Hier worden de technieken ingezet om files op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg op termijn tegen te gaan.

Vanaf februari 2015 krijgen weggebruikers real-time persoonlijk rijadvies via een app op hun smartphone. In de loop van het project rollen de ontwikkelaars een techniek uit waarbij auto’s met elkaar communiceren via systemen langs de kant van de weg. Dit maakt dat de rijadviezen nog sneller en preciezer gegeven kunnen worden. Het grote voordeel van Talking Traffic is dat de auto communiceert met zijn omgeving en zo voor het gehele verkeer de meest optimale situatie kiest. Het is al op korte termijn beschikbaar en kan toegepast worden in bestaande auto’s. De invoering van het systeem kan daardoor geleidelijk aan plaatsvinden.

De provincie Noord-Brabant is opdrachtgever van het project. Het is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wat is het doel van het project?

Een direct doel van het project is om in de praktijk technieken te introduceren die de doorstroming op de A58 kunnen verbeteren. Maar de ambities reiken verder: de partners van het project Spookfiles A58 willen een belangrijke basis leggen voor Talking Traffic in Nederland en Europa. Als men op de A58 met Talking Traffic spookfiles tegen kan gaan, kunnen de diensten ook in de rest van Nederland en Europa verder uitgerold en uitgebreid worden. Om dit te realiseren hebben bedrijven, overheid en kennisinstellingen de handen ineen geslagen. Ze ontwikkelen gezamenlijk de basis voor de nieuwe diensten. Hiermee creëren ze een nieuwe markt die commercieel interessant is. Daardoor blijft deze ook op de lange termijn houdbaar en daarmee interessant voor verdere innovatie.

Wie zijn de partners binnen dit project?

Vanuit de overheid zijn drie partijen betrokken:

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (maakt het project via het programma Beter Benutten mogelijk)
 • Provincie Noord-Brabant (opdrachtgever van het project)
 • Rijkswaterstaat

Daarnaast werken diverse kennisinstellingen en marktpartijen aan het project.

Is er geen sprake van concurrentie tussen de deelnemende bedrijven?

Uiteraard zijn de bedrijven elkaars concurrenten. Maar in dit project realiseren zij zich ook terdege dat ze elkaar nodig hebben. Gezamenlijk ontwikkelen zij standaarden en zorgen zij dat systemen straks goed op elkaar aansluiten. Zij bouwen gezamenlijk nieuwe kennis en nieuwe systemen op. Deze kennis maken zij ook openbaar. Zo kan de hele branche zich verder ontwikkelen.

Op welk traject wordt het project Spookfiles A58 uitgevoerd?

Het project Spookfiles A58 wordt uitgevoerd op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Het traject is 17 kilometer lang.

Waarom wordt het project op de A58 uitgevoerd?

30 tot 40% van de files op de A58 is een spookfile. Landelijk gezien ligt het gemiddelde op 22%. De A58 steekt daar dus duidelijk bovenuit. Dat maakt de noodzaak tot het oplossen van deze files groter. Bovendien is de A58 om deze reden een uitstekende locatie om ervaring op te doen. En ten slotte kennen Brabant en de regio Eindhoven in het bijzonder een lange geschiedenis op het gebied van innovaties en de automobielindustrie. Het staat bekend als living lab voor innovatieve in-car projecten en heeft bewezen hiermee concrete resultaten te bereiken. Bovendien maakt deze regio onderdeel uit van de Brainport. Dit betekent dat in deze regio zich economische toplocaties bevinden waarbij goede bereikbaarheid essentieel is.

Wanneer zijn de resultaten te verwachten?

Vanaf het moment dat de apps beschikbaar zijn, worden de resultaten op het traject zorgvuldig gemonitord. In de loop van 2015 zijn deze eerste resultaten beschikbaar gekomen. De systemen langs de kant van de weg zijn inmiddels geïnstalleerd. In april 2016 is de techniek waarbij auto’s met elkaar communiceren via deze systemen geintroduceerd. De resultaten van deze technieken worden eind 2016 verwacht.

Hoe veilig is het rijden met de spookfile-apps?

Rijden met een spookfile-app is vergelijkbaar met rijden met een navigatiesysteem. Je ziet en hoort informatie, maar je hoeft tijdens het rijden geen acties op je smartphone te doen. We adviseren om een smartphonehouder te plaatsen in de auto. Sommige aanbieders bieden een gratis smartphonehouder aan als je je aanmeldt. Dit maakt het gemakkelijker om op de weg te letten en tegelijk een blik op de spookfiledienst te kunnen werpen. De spookfiledienst geeft snelheidsadviezen. Opvolging ervan is aan jezelf. Het is belangrijk om te beseffen dat je verantwoordelijk bent en blijft voor je eigen rijgedrag. Blijf hierbij je gezonde verstand gebruiken. Krijg je bijvoorbeeld een advies dat veel lager ligt dan de snelheid van het verkeer om je heen, dan voelt het wellicht niet veilig om dit advies exact op te volgen. Matig je snelheid dan tot een niveau dat voor jezelf acceptabel is.
 

Wat heeft Beter Benutten te maken met Spookfiles A58?

Spookfiles A58 is onderdeel van het programma Beter Benutten. Rijk, regio en bedrijfsleven ontwikkelen samen slimme oplossingen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. Het programma richt zich op het beter benutten van de aanwezige infrastructuur. Met projecten op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) wil Beter Benutten reizigers, transporteurs en andere belanghebbenden vooraf en tijdens hun reis beter informeren en assisteren. Deze projecten zijn gericht op een bredere toepassing van door de markt ontwikkelde technologie en diensten die via internet, apps, navigatie- en communicatiesystemen reizigers betere informatie geven. Daarmee kunnen reizigers hun reis zo efficiënt mogelijk plannen en organiseren. Of dat nu over de weg, het water of het spoor is. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt daarbij samen op met 12 Beter Benutten regio’s. www.beterbenutten.nl

Hoe werkt de spookfiledienst op de A58?

De spookfiledienst is een app op je smartphone. De app haalt via een internetverbinding informatie op over hoe het verkeer om je heen zich gedraagt. De app signaleert snelheid en remgedrag van voorgangers. Op basis daarvan geeft de app je persoonlijk rijadvies in je auto. Het systeem zorgt ervoor dat je sneller kunt anticiperen in het verkeer en zo gelijkmatiger kunt rijden.

Moet iedereen de spookfiledienst gebruiken om spookfiles te voorkomen?

Om daadwerkelijk spookfiles te voorkomen, hoeft lang niet iedereen de spookfiledienst te gebruiken. Onderzoeken hebben ons geleerd dat als 2% van het verkeer de dienst gebruikt en adviezen opvolgt, dit flinke effecten heeft op het verkeer. Op de A58 rijden per dag iets minder dan 73.000 voertuigen. Dit betekent dat als een kleine 1500 mensen per dag de spookfiledienst gebruikt, de files fors verminderd kunnen worden. Maar uiteraard geldt ook hier: hoe meer gebruikers, hoe beter de uitwerking. Dit geeft ook weer betere informatie voor de opvolging door andere weggebruikers.

Voorkomen de apps nu al spookfiles?

De spookfiledienst is een nieuw product. Het aantal deelnemers moet dan ook nog flink groeien om het aantal files daadwerkelijk te verminderen. Ook de apps worden nog verder ontwikkeld en uitgebreid. De huidige fase is een belangrijke testfase. Mensen die met de apps rijden, merken in eerste instantie dat ze gelijkmatiger over de A58 kunnen rijden. Door de app te gebruiken, helpen ze mee om de technieken te verbeteren en uit te breiden. De verwachting is dat de apps voor meer mensen interessant worden als deze op meer plaatsen en voor meer functies gebruikt kunnen worden. Hoe meer mensen deelnemen en de adviezen opvolgen, hoe beter de doorstroming van het verkeer wordt.

De vervolgstappen: Op dit moment wordt de spookfiledienst getest op de A58. Wanneer deze test aantoont dat de techniek werkt en dat automobilisten hun snelheid aanpassen naar aanleiding van de adviezen, dan kan de dienst uitgebreid worden naar meer plaatsen en meer functionaliteiten. Denk hierbij aan een waarschuwingssysteem voor wegwerkzaamheden, weersomstandigheden of voor een naderende ambulance, of een systeem dat communiceert met verkeerslichten en zo informatie geeft over de ‘tijd tot groen’ of prioriteit kan geven aan bepaalde verkeersstromen. Ook kunnen de snelheidsadviezen in de toekomst ingebouwd worden in het navigatiesysteem van de auto. Dit alles zal het gebruik aantrekkelijker maken.

Benieuwd naar de mening van deelnemers? Zie de korte video.

Deelname

Wat houdt deelname aan het project in?

Met deelname aan het project bedoelen we dat mensen de spookfile-app van ZOOF of FlowPatrol op hun smartphone zetten en deze gebruiken tijdens hun ritten over de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Wij monitoren verschillende gegevens waarmee we resultaten kunnen meten. Ook vragen we de deelnemers enkele malen naar hun ervaringen. Dit gebeurt via online enquêtes, telefonische of persoonlijke vraaggesprekken en groepsgesprekken.

Ik wil meedoen aan het project Spookfiles A58 als deelnemer. Hoe kan ik me aanmelden?

Sinds eind februari 2015 kunnen mensen de spookfile-apps van ZOOF of FlowPatrol op hun smartphone zetten en deze gebruiken tijdens hun ritten over de A58. Dat is al voldoende om deel te nemen. Eventueel kun je je ook aanmelden om een Talking Traffic kit te ontvangen. 

Kan ik ook meedoen als ik niet in het bezit ben van een smartphone?

Als u niet in het bezit bent van een smartphone (Android of iOS) met internetverbinding, is het helaas niet mogelijk om deel te nemen aan het project. Het is namelijk de bedoeling om rijadviezen via een app in de auto te ontvangen. Hiervoor is een smartphone (Android phone of iPhone) noodzakelijk. Op dit moment zijn er nog geen versies voor Windows Phone beschikbaar.

Zijn er kosten verbonden aan deelname of het downloaden van de apps?

Meedoen is gratis. Ook de apps ZOOF en FlowPatrol worden gratis aangeboden.

Hoe werkt de app en wat kan ik doen als ik technische problemen ervaar?

Elke app heeft zijn eigen werking. Op de website van elke leverancier staat daarom meer informatie over de werking van de app. Hier staat ook contactinformatie voor eventuele vragen en opmerkingen.

FlowPatrol

Zoof

Waarom zou ik meedoen aan het project?

 • Omdat je files wilt vermijden
 • Omdat je met de spookfiledienst veiliger rijdt
 • Omdat je mee voorop wilt lopen in de ontwikkeling van nieuwe technieken
 • Omdat je zo snel mogelijk van A naar B wil
 • Omdat het hartstikke handig is
 • Omdat je hiermee zuiniger en dus goedkoper kan rijden

Wat zijn voorwaarden om deel te kunnen nemen?

Twee zaken zijn belangrijk:

 • Men heeft een smartphone (Android/iOS) met internetverbinding (3G/4G)
 • Men rijdt meerdere keren per week in de spits over de A58 tussen Tilburg en Eindhoven
 • Helaas zijn er geen apps die geschikt zijn voor Windows Phone

Privacy en security

Wat moet je doen als je een snelheidsadvies krijgt dat anders is dan je huidige snelheid?

Het belangrijkste is dat je zoveel mogelijk gelijkmatig blijft rijden. Dus als de adviessnelheid afwijkt van je huidige snelheid, ga dan niet ineens hard afremmen of veel gas bijgeven. Laat het gas los en rem eventueel een klein beetje bij. Als je juist harder moet, kun je het beste rustig gas bijgeven.

Is de privacy van deelnemers gewaarborgd?

De spookfile-apps houden zich aan alle wetten en regels op het gebied van privacy en beveiliging van gegevens. Op de websites van de apps staat meer informatie over hoe elke app met je privacy omgaat. Privacy is een onderwerp dat hoog op de agenda van het project staat. Het succes van de dienst is mede afhankelijk van de mate waarin mensen het willen gebruiken. Waarborgen van de privacy en beveiligen van gegevens spelen hierbij een belangrijke rol. We testen hoe de beveiliging van gegevens het beste vorm gegeven kan worden. Zo diende Spookfiles A58 als uitgangspunt voor een onderzoek over dit thema van de Leibniz Foundation for Law, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek werd gehouden in opdracht van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De principes uit het onderzoek verwerken we in het project uit en kunnen eventueel later breder worden uitgerold.

Hoe zijn de gegevens die geregistreerd worden beveiligd?

In het systeem worden de berichten ondertekend met een speciaal voor deze communicatietechnologie internationaal ontwikkeld sleutelprincipe. Hierdoor is altijd de betrouwbaarheid van afzender en ontvanger van berichten te controleren. Bij het project Spookfiles A58 wordt dit sleutelprincipe voor de eerste keer gebruikt. Op het moment dat we het systeem uitrollen, is het ons als eerste gelukt om een goed beveiligde coöperatieve dienst op de openbare weg te implementeren. Als dit lukt mogen we er trots op zijn dat we dit met het project voor elkaar hebben weten te krijgen.

Hoe zit het met mijn privacy? Wat gebeurt er met mijn gegevens die de Talking Traffic kit registreert?

Om goede persoonlijke adviezen te kunnen geven, gebruiken ZOOF en FlowPatrol gegevens over je rit op de A58. De gegevens die ze hiervoor verzamelen, zijn op geen enkele manier te herleiden naar je persoon. De leveranciers anonimiseren alle verkeersgegevens. De afspraken over privacy zijn vastgelegd in een privacy protocol, waaraan de leveranciers zich houden. Deze is opgesteld door experts en is internationaal voor soortgelijke projecten inzetbaar.

Staat uw vraag niet in deze lijst?

Neem contact op met het team Spookfiles A58 via info@spookfiles.nl.

Over de Talking Traffic kit

Wat voor technieken worden gebruikt?

De verzamelnaam van de technieken is Talking Traffic. Hierbij communiceren voertuigen met elkaar en werken zo samen om filevorming te verminderen, het comfort voor de automobilist te verbeteren en de veiligheid in het verkeer te verhogen. Het project brengt Talking Traffic technieken richting brede toepassing op grote schaal in het reguliere verkeer.

1. ‘Connected technologie’: Sinds eind februari 2015 zijn de apps van FlowPatrol, SmartCAR en ZOOF bechikbaar. Deze halen verkeersdata binnen van meerdere data-aanbieders en geven op basis daarvan persoonlijk snelheidsadvies aan de weggebruikers. Dit advies communiceren ze via het 3G/4G-netwerk.
2. ‘Coöperatieve technologie’: Vanaf eind 2015 wordt de data gecommuniceerd via wegkantsystemen met G5/WiFi-p en Talking Traffic kits in auto’s. Door deze korteafstandscommunicatie kunnen ze zeer snel en dynamisch berichten uitwisselen met passerende voertuigen.
 

SmartCAR gaat niet namens het project Spookfiles A58 de techniek met Talking Traffic kits uitrollen. Kan ik er dan toch gebruik van maken?

SmartCAR gaat niet werken met de Talking Traffic kits op de A58. SmartCAR heeft besloten niet meer verder te gaan met de ontwikkeling en is per direct gestopt met hun app.

Waarom gaan niet alle drie de serviceproviders het systeem met Talking Traffic kits uitrollen?

Bij het project Spookfiles A58 werken overheid en bedrijven samen in een PCP-constructie (pre-commercial procurement). Hierbij werken marktpartijen met elkaar in drie fasen aan een oplossing voor een maatschappelijk probleem, die zij na het project als een commerciële dienst willen aanbieden. Bij deze constructie horen enkele selectiemomenten, waarbij het aantal betrokken marktpartijen teruggebracht wordt. Uiteindelijk zijn er twee dataleveranciers, twee leveranciers van wegkantsystemen en dus ook twee serviceproviders betrokken.

Overigens wil dit niet zeggen dat andere serviceproviders het systeem met de Talking Traffic kit niet kunnen uitrollen. Elke marktpartij kan zijn eigen productontwikkeling doen.

Wat is er zo vernieuwend aan de techniek?

Langs de A58 tussen Tilburg en Eindhoven zijn in totaal 34 wegkantsystemen geplaatst. De systemen zijn nieuw ontwikkeld en het is de eerste keer dat zo’n groot stuk weg hiermee is uitgerust. Ook de Talking Traffic kit in de auto’s zijn gloednieuw. De communicatie tussen de wegkantsystemen en de Talking Traffic kit maakt het mogelijk om persoonlijke informatie op maat te geven, afgestemd op de actuele situatie op de weg. Het is voor de eerste keer in Nederland en Europa dat de techniek op grote schaal in het reguliere verkeer wordt gebruikt. Bovendien is de techniek zo ontwikkeld, dat hierop in de toekomst ook andere diensten kunnen worden aangesloten.

Wat als ik geen Talking Traffic kit in mijn auto wil?

Je krijgt alleen een Talking Traffic kit als je hiermee instemt. Wil je geen Talking Traffic kit, dan kun je nog steeds gewoon met de app rijden. Je profiteert dan alleen niet volledig van de snelle korte-afstandscommunicatie waarmee je preciezere adviezen krijgt.

Mijn Talking Traffic kit is kapot/kwijt/gestolen. Wat nu?

Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de serviceprovider, ZOOF en FlowPatrol.

Ik wil graag een Talking Traffic kit in mijn auto. Kan ik mezelf hiervoor aanmelden?

Dit is afhankelijk van de app waarmee je rijdt. Meer informatie vind je (binnenkort) op de website van de serviceproviders FlowPatrol en ZOOF.

Wat kost het om met een Talking Traffic kit in de auto te rijden?

Gedurende de looptijd van het project Spookfiles A58 (tot eind 2016) zijn er voor deelnemers geen kosten verbonden aan de Talking Traffic kit. Zij krijgen deze gratis in bruikleen. Meer informatie is verkrijgbaar bij ZOOF en FlowPatrol.

Wat zijn de voordelen van een Talking Traffic kit? Waarom zou ik meedoen?

Het grote voordeel is dat je preciezere adviezen gericht op jouw situatie ontvangt. Dit komt doordat de Talking Traffic kit communiceert met systemen langs de weg. Deze wegkantsystemen beschikken over G5, ook bekend als wifi-P. Dit is een Europese wifi-frequentie speciaal voor verkeer. De techniek kan de situatie op de weg volgen, waardoor communicatie over dit systeem supersnel verloopt. Je ontvangt hierdoor preciezere adviezen.

Hoe ziet een Talking Traffic kit in de auto eruit?

Elke app heeft zijn eigen Talking Traffic kit. Ook de plek waar de Talking Traffic kit in de auto zit, verschilt per serviceprovider. Meer informatie vind je (binnenkort) op de website van de serviceproviders, ZOOF en FlowPatrol.

Tweet

Brabant zet altijd in op innovatie #beterbenutten #logistiek https://t.co/RKRs4yapvy

You are here

Volg ons