TNO presenteert rapport ‘lessons learned’ rond integratie CACC met ITS-infrastructuur A58

01-02-2017

In het recent uitgebrachte rapport ‘CACC on the A58 motorway – lessons learned’ zet TNO de werkwijze en ervaringen op een rijtje van de demonstratie op de A58, waar een platoon van auto’s voorzien van coöperative adaptive cruise controle (CACC) werd aangesloten op de aanwezige ITS-infrastructuur. De opgedane ervaringen vormen waardevolle input om de gebruikte technieken verder te verfijnen.

De beschreven demonstratie vond eind mei 2016 plaats in een werkelijke verkeerssituatie op de A58 in opdracht van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het toonde aan hoe de platoon van auto’s in staat was te reageren op het verkeer enkele kilometers verderop. Basis lag in de beschikbare data-infrastructuur op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven, waarop de CACC-techniek tijdens deze demo aangesloten werd. Deze is voorzien van in totaal 34 wifi-bakens en is gerealiseerd door partners (markt en overheid)* van het project Spookfiles A58: een project gericht op de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten om zo de bereikbaarheid in een van de drukste regio’s van het land te verbeteren.

In nauwe samenwerking met deze partijen slaagde TNO erin om in korte tijd de CACC systemen en technieken geschikt te maken voor aansluiting op de ITS-infrastructuur. Hiermee konden de CACC-auto’s automatisch hun snelheid aanpassen aan de hand van snelheidsadviezen gebaseerd op de verkeerssituatie verderop en die in-car werden afgeleverd door middel van wegkantcommunicatie. De auto’s reageerden zo niet alleen op de directe omgeving via eigen sensoren, maar juist ook op datgene wat op een relatief grotere afstand gebeurt en ruim buiten het bereik van de eigen verkeerssensoren blijft. Bestuurders worden zo in staat gesteld om ‘verder te kijken dan de eigen voorruit’ en tijdig te participeren op de verkeerssituatie verderop. In de toekomst kan deze ontwikkeling de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid verbeteren en ervoor zorgen dat mensen in toenemende mate sneller, prettiger en betrouwbaarder kunnen reizen.

De werkwijze om de systemen te integreren, de ervaringen en opgedane kennis zijn uitgebreid beschreven in het rapport ‘CACC on the A58 motorway – lessons learned’ van TNO. Dit rapport is beschikbaar via de kennisbank op de website van het project Spookfiles A58.

Enkele highlights uit het rapport:

Beschrijving van de voorwaarden om de technieken in de praktijk goed te kunnen integreren. Zo is het voor de verkeersveiligheid van belang dat de snelheidsadviezen van de spookfiledienst niet ineens grote wijzigingen van de snelheid vereisen of te ver afwijken van het omringende verkeer.

Om de systemen te integreren, zijn enkele aanpassingen nodig, zoals bij het CACC systeem de uitbreiding van de ITS-G5 functionaliteit met de mogelijkheid voor de specifieke (TSM-)berichten die de spookfiledienst gebruikt voor de snelheidsadviezen.

* De bedrijven Be-Mobile, Innovactory, Siemens, Technolution, Vialis, V-tron

 

Achtergrondinformatie

De provincie Noord-Brabant en het Investeringsprogramma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn samen opdrachtgever van het project Spookfiles A58. Markt, overheid en kennisinstellingen werken nauw samen om de bereikbaarheid van de drukste regio’s in ons land te verbeteren, onder meer door gebruik te maken van intelligente transport services. Met de spookfiledienst als basis ontwikkelen de projectpartners bouwstenen voor nieuwe mobiliteitsdiensten in de auto. De architectuur en infrastructuur op de A58 is er één van, maar denk ook aan een systeem voor databeveiliging en protocollen voor de wijze waarop ze samenwerken.

De spookfiledienst verzamelt via wifi-bakens langs de weg en de achterliggende technische voorzieningen nauwkeurige informatie over stremmingen en filegolven. De dienst zet dit direct om in gepersonaliseerde, situatie afhankelijke in-car snelheidsadviezen. Mensen krijgen deze via een app in hun auto.

Voor meer informatie over de test en beelden kunt u terecht op www.spookfiles.nl of www.beterbenutten.nl/its of kijk op ons eigen YouTube-kanaal.

Nieuwsbrief

Doe er wat aan! Meld je aan voor de nieuwsbrief, dan word je op de hoogte gehouden van de start van het project.

You are here

Volg ons