Spookfiles in De Innovatiecentrale

02-11-2016

Terwijl 90 auto’s de ochtendspits op de A58 in werden geloodst, konden een wegverkeersleider, een verkeerskundige en de analisten van het Spookfileproject vanuit de Innovatiecentrale meekijken op de weg. Vanuit de Innovatiecentrale werd de verkeerssituatie gemonitord en kon analysemateriaal verzameld worden.

In dit artikel lees je over de speciale diensten die De Innovatiecentrale levert aan het project Spookfiles om de tests zo gecontroleerd en veilig mogelijk te laten plaatsvinden. De testomgeving in samenwerking met de Innovatiecentrale kan ook jouw real life test op de A58 en omgeving begeleiden.

 

De Innovatiecentrale in Helmond beschikt over twee innovatiedesks, die zijn aangesloten op de Rijkswaterstaat Verkeerscentrale van Zuid-Nederland. Terwijl op één desk de wegverkeersleider de operationele bediening van de A58 uitvoerde, werd op de andere desk het verloop van de kwaliteitstest van Spookfiles A58 gemonitord. De kwaliteitstest is één van de metingen uit het project Spookfiles A58. In deze test werden 90 auto’s met een tijdsinterval van anderhalve minuut per twee auto’s de A58 op gebracht: 30 automobilisten gebruikten FlowPatrol, 30 gebruikten ZOOF en 30 auto’s behoorden tot de controlegroep en gebruikten geen spookfile-app.

Op de innovatiedesk werden de benodigde beelden weergegeven: de gebruikelijke lusdata, de viewer van BeMobile, de spookfiledata en ten slotte de data van TomTom, NDW en Flitsmeister die werden gecombineerd in de Simacan Traffic Center. Daarnaast toonde deze desk beelden van het traject, met onder andere zicht op de locatie waar auto’s in de test de weg op werden gestuurd. Er zijn gegevens verzameld om achteraf de verkeerseffecten te kunnen analyseren en de werking van de spookfile-apps te kunnen meten.

 

Tijdens het experiment keken de wegverkeersleider en de verkeerskundigen mee naar de invloed van de test op het verkeer en stonden zij klaar om direct in te grijpen als dat nodig is. Hun aanwezigheid en rol bleek van groot belang! Ze signaleerden een afwijkend verkeersbeeld, wat werd veroorzaakt door de aanwezigheid van de testauto’s die stonden opgesteld langs de A58. De projectleiders konden direct ingrijpen en de testopstelling aanpassen, zodat de normale situatie behouden kon blijven. Daarmee werd, in dit eerste grootschalige experiment in de Innovatiecentrale, de rol van de Innovatiecentrale direct duidelijk:

 

“De Innovatiecentrale is ideaal voor projecten die de laboratoriumfase hebben doorlopen en klaar zijn voor testen in de praktijk. De expertise van de wegverkeersleiders is hierbij van grote toegevoegde waarde. De combinatie van menselijke kennis en technisch uitgebreide monitoring levert productontwikkelaars betere input op en stelt hen in staat hun aanbod te verbeteren.” - Jan Willem van der Pas, teamleider Ontwikkeling en Mobiliteit bij DTV Consultants.

 

In de komende tijd blijven de Innovatiecentrale en het project Spookfiles A58 samenwerken. Het gezamenlijk testen fungeert als een belangrijke katalysator: de benodigde procedures en protocollen versterken de samenwerking. Door die ervaringen is er ook een nauwe relatie met de Innovatiecentrale en de testomgeving, waarbij de voorzieningen en apparatuur van het project op de A58 Tilburg-Eindhoven het mogelijk maken nieuwe toepassingen, technieken, vormen van samenwerking en apparatuur in echte verkeerssituaties te testen. Daarnaast geeft de Innovatiecentrale regelmatig podium aan Spookfiles A58, niet alleen in het delen van kennis en leerervaringen uit het project binnen andere projecten en onderzoeken, ook ter illustratie van de rol die de Innovatiecentrale kan vervullen in experimenten.

www.innovatiecentrale.nl

Nieuwsbrief

Doe er wat aan! Meld je aan voor de nieuwsbrief, dan word je op de hoogte gehouden van de start van het project.

You are here

Volg ons