Road Works Warning op deel ITS Corridor succesvol aangesloten op architectuur project Spookfiles A58

17-12-2015

Nederland wil voorop lopen in Smart Mobility. Prioriteit geven aan innovaties en internationale samenwerking is hierbij belangrijk, waarbij learning by doing in een living lab het motto is. Tijdens een demonstratietest op 15 december bleek dat de architectuur en infrastructuur die ontwikkeld zijn bij het project Spookfiles A58 geschikt zijn voor meerdere use cases.

Tijdens de test zijn met succes Road Works Warning berichten verzonden die voldoen aan het profiel zoals dat door het Nederlandse projectteam Coöperatieve ITS Corridor van Rijkswaterstaat is opgesteld. Daarmee is gevalideerd dat de Spookfiles-architectuur en bijbehorende koppelvlakken het mogelijk maken om in korte tijd nieuwe toepassingen uit te rollen. Tevens is gevalideerd dat de wegbeheerder verkeersmanagementberichten kan laten versturen door verschillende serviceproviders en dat weggebruikers deze berichten correct ontvangen, onafhankelijk van welke serviceproviders dit mogelijk hebben gemaakt.

Een belangrijk doel van het project Spookfiles A58 is de introductie van coöperatieve systemen in Nederland en Europa te beproeven in de praktijk. De Spookfiles-infrastructuur is hierom gebaseerd op een dienstenonafhankelijke architectuur, strak gespecificeerde koppelvlakken en – waar reeds beschikbaar – op Europese standaarden (ETSI, CEN). Dit maakt dat de architectuur breed gebruikt kan worden en dat andere partijen hun ITS-diensten aan kunnen sluiten.

De Road Works Warning dienst van ITS Corridor is – na de spookfiledienst – de tweede use case die werkt op de Spookfiles-architectuur en -infrastructuur. Op dinsdag 15 december werd een succesvolle demonstratie uitgevoerd. Vier private partijen reden hiervoor over de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Zij ontvingen correct alle Road Works Warning-berichten die gemaakt en verzonden werden door drie verschillende bedrijven.

De succesvolle demonstratie brengt Nederland weer een stap dichterbij de ambitie om een internationaal coöperatief tracé te realiseren van Rotterdam via Frankfurt naar Wenen. De A58 maakt onderdeel uit van dit tracé. Tussen Tilburg en Eindhoven zijn vanuit het project Spookfiles A58 inmiddels 34 wegkantbakens geplaatst die zijn uitgerust met WiFi-p. Binnenkort kunnen de eerste reguliere verkeersdeelnemers gebruik maken van de coöperatieve spookfiledienst om deze zo te testen. En met de demonstratie is aangetoond dat ook andere diensten in de toekomst aan te sluiten zijn en dat dit veilig in een normale verkeerssituatie getest kan worden op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven.

Nieuwsbrief

Doe er wat aan! Meld je aan voor de nieuwsbrief, dan word je op de hoogte gehouden van de start van het project.

You are here

Volg ons