Project Spookfiles A58 van start

27-02-2015

Betere verkeersdoorstroming op de A58, dat is het doel van het project Spookfiles A58. Maar de ambities reiken verder: een basis leggen voor slimme technieken die zorgen voor betere verkeersdoorstroming in Nederland en Europa. Vanaf 28 februari 2015 krijgen de eerste 3.000 mensen die regelmatig op de A58 rijden een uitnodiging om mee te doen met het project. De A58 tussen Tilburg en Eindhoven wordt daarmee een groot praktijklab.

Weggebruikers op de A58 worden uitgenodigd om een spookfile-app van FlowPatrol, SmartCAR of ZOOF op hun smartphone te zetten en deze te gebruiken tijdens hun ritten op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Deze app geeft continu snelheidsadvies. Door dit advies op te volgen, kan men gemakkelijker doorrijden en zo meehelpen om het aantal spookfiles te verminderen.

Spookfiles

De A58 staat bekend om zijn spookfiles. Hierbij staat het verkeer stil, zonder dat er werkelijk iets aan de hand lijkt te zijn. Of het rijdt met steeds wisselende snelheden, al remmend en optrekkend. De spookfile-apps moeten deze files tegengaan. Dit is mogelijk als minstens 2% van de weggebruikers de adviezen van de apps opvolgt. Voor de A58 komt dit neer op zo’n 1500 mensen per dag.

De spookfiledienst is een nieuw product. Het aantal deelnemers moet dan ook nog flink groeien om de apps in praktijk te testen en zo het aantal files daadwerkelijk te verminderen. De apps worden op basis van de gegevens nog verder ontwikkeld en uitgebreid. Deelnemers van het eerste uur nemen deel aan een belangrijke testfase. Door de app te gebruiken, helpen ze mee om de technieken te verbeteren en uit te breiden. Zelf merken zij in eerste instantie vooral dat ze gelijkmatiger over de A58 kunnen rijden. De verwachting is dat zij na de zomer ook effecten in het verkeer merken.

Meedoen

In de periode tot half april ontvangen nog meer mensen een uitnodiging om een spookfile-app te downloaden. Mensen die regelmatig over de A58 rijden en niet willen wachten op een uitnodiging, kunnen uiteraard al direct deelnemen. De spookfilediensten van FlowPatrol, SmartCAR en ZOOF zijn gratis beschikbaar in de app stores.

Doe mee

Uitrol in Nederland en Europa

Het project op de A58 wordt nauwlettend gevolgd in andere delen van Nederland en Europa. Immers, als men op de A58 op deze manier spookfiles tegen kan gaan, kunnen de diensten ook elders verder uitgerold en uitgebreid worden. De A58 maakt ook onderdeel uit van de Coöperatieve ITS Corridor. Deze corridor loopt van Nederland, via Duitsland naar Oostenrijk. De drie landen werken binnen deze corridor gezamenlijk aan slimme technieken die de verkeersdoorstroming bevorderen. De partners van het project Spookfiles maken een basis waarop andere diensten en systemen verder kunnen ontwikkelen.

Samenwerking overheid en bedrijfsleven

Spookfiles A58 wordt uitgevoerd onder de hoede van de provincie Noord-Brabant. Het is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij het project ontwikkelen bedrijven, overheid en kennisinstellingen spookfile-apps, gebaseerd op innovatieve Talking Traffic-technieken. Talking Traffic is de verzamelnaam voor slimme technieken om voertuigen met elkaar en de weg te laten communiceren. Ze kunnen zo samenwerken om onder andere filevorming te verminderen.

Meer informatie over het project, spookfiles en Talking Traffic

Nieuwsbrief

Doe er wat aan! Meld je aan voor de nieuwsbrief, dan word je op de hoogte gehouden van de start van het project.

You are here

Volg ons