Eerste testfase afgerond: voorlopige balans opgemaakt

02-11-2015

De eerste testfase van het project Spookfiles A58 is afgerond. Met een tussenevaluatie is de voorlopige balans opgemaakt. Hoewel effecten op de weg nog niet zichtbaar zijn, biedt de evaluatie voldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat deze bij opschaling wel degelijk mogelijk zijn.

Boven verwachting

Ruim 3.800 mensen downloadden de apps van FlowPatrol, SmartCAR en ZOOF. Dit aantal overtrof de vooraf gestelde verwachtingen. Ook het opvolggedrag van rijadviezen is boven verwachting hoog. Het opvolggedrag van de deelnemers ligt met een gemiddelde tussen de 30% en 50% hoog. In de testfase liep het aantal mensen dat per dag met de apps reed op naar zo´n 400. Deze opgaande lijn was eveneens een positieve ontwikkeling, maar het aantal was nog altijd onvoldoende om daadwerkelijk spookfiles te verminderen. Nu de testfase is afgerond, zien we het gebruik van de apps dalen. Momenteel rijden nog een kleine 100 personen per dag met de apps van FlowPatrol en ZOOF. De dienst van SmartCAR is niet meer actief, omdat deze dienst na een doorselectie is afgevallen.

De apps functioneerden technisch goed. Er waren vrijwel geen storingen of andere ongeregeldheden. Het belangrijkste aandachtsgebied voor de spookfiledienst blijft de timing van de rijadviezen. Hierin zijn al de nodige verbeteringen doorgevoerd, maar dit kan nog verder verfijnd worden.

Verbeteringen

Aan die verbeteringen wordt hard gewerkt. Begin 2016 staat de uitrol van zogenoemde ‘coöperatieve technieken’ op de rol. Hiermee wordt de communicatie van data fors versneld, waardoor deelnemers betere rijadviezen krijgen. Ook worden de apps verbeterd naar aanleiding van informatie die we van deelnemers hebben ontvangen. Daarnaast is de verwachting dat de apps voor meer mensen interessant worden als deze op meer plaatsen en voor meer functies gebruikt kunnen worden.

Eerste toepassing ITS

Dit laatste is een achterliggend doel van het project Spookfiles A58. Het project maakt innovatie mogelijk en ontwikkelt standaarden waardoor een (inter)nationale markt voor ITS (Intelligente Transport Systemen) ontstaat. De spookfiledienst is een eerste toepassing van ITS voor een breed publiek. We leggen hiermee de basis voor de ontwikkeling van apps die meer functies hebben en op meer plaatsen te gebruiken zijn.

Met de op handen zijnde uitrol van technieken en met de achtergrond van het project in het achterhoofd, zijn we tevreden over de spookfiledienst tot zover. De evaluatie van de eerste fase laat zien dat de dienst nog verder moet verbeteren. We zien echter veel aanknopingspunten die aannemelijk maken dat er een positief effect op de weg is zodra de dienst breder uitgerold wordt.

Nieuwsbrief

Doe er wat aan! Meld je aan voor de nieuwsbrief, dan word je op de hoogte gehouden van de start van het project.

You are here

Volg ons