De auto als sensor voor verkeersmanagement

25-01-2017

Spookfiles A58 en C-ITS Corridor voeren opnieuw samen testen uit
 

Zijn sensordata uit voertuigen in de toekomst technisch goed bruikbaar voor verkeersmanagement of andere diensten? Dat is de vraag die centraal stond tijdens een test met de dienst Probe Vehicle Data, in opdracht van het projectteam C-ITS Corridor van Rijkswaterstaat. De test op de A58 werd uitgevoerd in samenwerking met het project Spookfiles A58 van de Provincie Noord-Brabant.

De verkeerssituatie op snelwegen wordt in Nederland al jarenlang gemonitord. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld snel hulpdiensten alarmeren na een ongeluk of files detecteren. Monitoring gebeurt met camera’s, maar ook met detectielussen in het wegdek die de verkeersdrukte en snelheid van voertuigen registreren. Hoe meer informatie over de omstandigheden op de weg beschikbaar komt voor de wegbeheerder, des te beter het publieke verkeersmanagement ingericht kan worden. Sensordata uit voertuigen – zoals de positie, snelheid, versnelling en remkracht van een voertuig - kunnen wegbeheerders een nog beter beeld van de toestand op de weg, maar ook de toestand van het wegdek zelf, geven. Deze data worden geanonimiseerd verzonden. De verwachting is dat het gebruik van sensordata uit voertuigen tot een betere en meer kostenefficiënte data-inwinning leidt voor bijvoorbeeld dynamisch verkeersmanagement. Rijkswaterstaat ontwikkelt daarom samen met Duitsland en Oostenrijk in het project Coöperatieve ITS Corridor de dienst Probe Vehicle Data. Probe Vehicle Data is een andere term voor sensordata: alle data die de sensoren in een auto genereren.

Specificaties
Recent hebben de samenwerkende marktpartijen en organisaties van het project Spookfiles A58, een initiatief van de Provincie Noord-Brabant en het programma Beter Benutten, enkele tests uitgevoerd met de dienst Probe Vehicle Data. Tijdens de tests werden de door Rijkswaterstaat ontwikkelde specificaties (waaronder het zogenaamde Dutch Corridor Profile) voor de use case Probe Vehicle Data gebruikt en gevalideerd. Deze tests vonden plaats op de Wifi-P infrastructuur van het project Spookfiles A58. Deze coöperatieve infrastructuur is al eerder gespecificeerd, ontwikkeld en geïmplementeerd in een publiek-private samenwerking.

Opzet test
Tijdens de test – die gecoördineerd werd vanuit de Innovatiecentrale in Helmond - verstuurden de On Board Units van passerende testvoertuigen berichten met informatie over het voertuig, zoals de positie en snelheid. De berichten werden opgevangen door de beveiligde ETSI G5 wifi-verbinding. Daarnaast werden ook via het mobiele 3/4G netwerk berichten verzameld uit de testvoertuigen. Hiervoor is de ZOOF-app van het project Spookfiles A58 gebruikt. De eerste bevindingen zijn positief. De ‘loggings’ van de berichten die de testauto’s verstuurden, bleken prima uit te lezen. En via een webviewer waren de exacte locaties en afgelegde routes van de testvoertuigen te zien.

Evaluatie
Deze gezamenlijke test van twee innovatieve Nederlandse projecten op een deel van de internationale ITS Corridor, geeft concrete invulling aan de ambitie om met Nederland voorop te lopen op het gebied van slimme mobiliteit. Beide projectteams hebben, door intensieve samenwerking, meer inzicht gekregen in wat er technisch nodig is om deze internationale dienst voor Nederland verder door te specificeren en te ontwikkelen. Daarnaast geeft de test inzicht in de mogelijkheden die sensordata bieden om tot nog effectiever en efficiënter verkeersmanagement te komen. Tijdens de tests is gekeken of op deze wijze minstens dezelfde kwaliteit aan data kan worden ontvangen als via de traditionele detectielussen in de weg. De resultaten worden de komende tijd uitvoerig geëvalueerd.

Betrokken partijen
Rijkswaterstaat (regie & ontwikkeling)
Provincie Noord-Brabant
Project Spookfiles A58
V-tron (coördinatie)
 

Nieuwsbrief

Doe er wat aan! Meld je aan voor de nieuwsbrief, dan word je op de hoogte gehouden van de start van het project.

You are here

Volg ons